Privacyverklaring

Privacyverklaring van toneelgroep “Clingclaer!”

 Het secretariaat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens :

www.clingclaer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

“Clingclaer!” verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid of bezoeker bent van onze vereniging en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 

Voor de nieuwsbrief :

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Fotomateriaal

 

Voor het bestellen van toegangskaarten :

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

“Clingclaer!” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Bestelling van toegangskaarten
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren
 • Foto’s plaatsen op de website

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

 “Clingclaer!” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren de persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

“Clingclaer!” verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarvoor kunt u gebruik maken van bovenvermelde contactgegevens. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

 Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezuidenhoutseweg 30 / 2594 AV  Den Haag

Postbus 93374 / 2509 AJ  Den Haag

Telefoon: 088-1805250

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 Wanneer onze website en/of diensten wijzigen passen wij de privacyverklaring aan. Let dus altijd op de laatste datum van wijziging.

 

19 mei 2018